Taufik Faturohman Melestarikan Bahasa Sunda Dengan Cara yang Menghibur

Di atas panggung, Taufik Faturohman berdiri gagah. “Masyarakat Sunda punya kebiasaan menamai sesuatu berdasarkan peristiwa yang terjadi. Misalnya saja, nama Ciung Wanara. Nama ini diberikan oleh Aki Barangantrang kepada anak angkatnya karena pada saat menemukan anak itu Aki Barangantrang melihat seekor ciung (manuk) dan wanara (monyet).” “Kemarin, setelah peristiwa kecelakaan Saipul Jamil di jalan tol Cipularang, orang Sunda juga ingin mengganti namanya menjadi jalan tol Cipujamil.” Penonton tergelak ramai. Sambil bercerita Taufik Faturohman menyelinginya dengan menunjukkan atraksi sulap yang tidak kalah menarik, seperti memotong tali dan menyambungnya kembali, dll. Dalam setiap atraksi dan cerita yang ditunjukkan oleh laki-laki separuh baya ini penonton selalu tergelak ramai.

Pertunjukan yang diperagakan oleh Taufik pada Senin, 6 Peb di acara Pesta Buku Bandung 2012 itu dinamakan sudong, singkatan dari sulap dan dongeng. Konsep yang menggabungkan sulap dengan dongeng atau sastra Sunda lainnya ini mulai dipopulerkan tahun 2000. Penyampaian cerita dan sulap dalam metode ini sepenuhnya menggunakan bahasa Sunda. Taufik berharap metode ini bisa menarik minat masyarakat Sunda, terutama generasi mudanya, untuk senang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari.***

2 Comments

  1. Nya eta atuh ngawanohkeun basa Sunda ka barudak ayeuna teh kudu ku jalan anu dipikaresep ku maranehanana. Mun teu kitu, basa Sunda teh bakal kasilep ku basa Indonesia, lantaran basa Indonesia mah boga wahana, nya eta televisi tea. Ari wahana basa Sunda naon ? Paling obrolan di pakampungan, di pasar, jeung di mana deui ?

    Di lingkungan kulawarga Sunda oge, sakali deui : kulawarga Sunda, basa panganteur teh make basa Indonesia. Nu matak asa reueus di lingkungan Pamarentahan di Bandung bejana aya kawijaksanaan yen dina poe-poe anu tangtu basa panganteur teh kudu make basa Sunda.

    Kuring mah asa teu resep lamun ngajak ngobrol ka urang Sunda, make basa Sunda, dijawab make basa Indonesia. Dina hiji waktu mah kungsi kuring ngajawab kieu :”Entong make basa Indonesia, kuring mah teu bisa basa Indonesia.” Pan ngahuleng tah nu keur ngajak ngobrol teh.

  2. Nya eta atuh ngawanohkeun basa Sunda ka barudak ayeuna teh kudu ku jalan anu dipikaresep ku maranehanana. Mun teu kitu, basa Sunda teh bakal kasilep ku basa Indonesia, lantaran basa Indonesia mah boga wahana, nya eta televisi tea. Ari wahana basa Sunda naon ? Paling obrolan di pakampungan, di pasar, jeung di mana deui ?

    Di lingkungan kulawarga Sunda oge, sakali deui : kulawarga Sunda, basa panganteur teh make basa Indonesia. Nu matak asa reueus di lingkungan Pamarentahan di Bandung bejana aya kawijaksanaan yen dina poe-poe anu tangtu basa panganteur teh kudu make basa Sunda.

    Kuring mah asa teu resep lamun ngajak ngobrol ka urang Sunda, make basa Sunda, dijawab make basa Indonesia. Dina hiji waktu mah kungsi kuring ngajawab kieu :”Entong make basa Indonesia, kuring mah teu bisa basa Indonesia.” Pan ngahuleng tah nu keur ngajak ngobrol teh.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*